Tips

Inventariseer aan het begin van het schooljaar welke betrokkenen een actieve rol willen en kunnen spelen. Wanneer er van ‘andere stakeholders’ bijvoorbeeld geen klachten zijn, kan het voldoende zijn om deze groep alleen te informeren over eventuele plannen.