Praktijkvoorbeeld

Voorbeeld gemeente Zaandam

Think out-of-the-box!

De schoolzones dragen niet alleen bij aan verkeersveiligheid rondom de school, ze zorgen ook voor extra veiligheid rondom veelgebruikte speelplekken van kinderen. De gemeente Zaanstad heeft om die reden stichting Jantje Beton betrokken bij de aanleg van de schoolzone in de wijk Peldersveld.

Hun project Speelwijken, waarin samen met kinderen uitdagende speelaanleidingen in de wijk worden gerealiseerd, bleek in de gemeente Zaanstad goed aan te sluiten bij de aanleg van de schoolzones. Hulp bij het tot stand komen van een goed schoolzone ontwerp komt dus soms uit onverwachte hoek!