Versterken sociale basis

Om te werken aan ‘thema sociale basis’, kun je in jouw gemeente laagdrempelig ondersteuningsaanbod creëren om kwetsbare mensen meer te laten bewegen in het dagelijks leven. Hierbij kun je de functionarissen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties benutten (zoals de buurtsport-, beweeg- en cultuurcoaches). Zij kunnen het sport-, beweeg- en cultuuraanbod versterken en jouw inwoners naar het aanbod toe leiden.

Ook kun je bestaande (erkende) interventies en sociaal sportinitiatieven inzetten, die bijdragen aan een actieve leefstijl, meer sociale contacten en mentaal welbevinden voor jouw kwetsbare inwoners.

Zorg daarbij dat (juist) ook volwassenen met inkomensarmoede en kinderen in gezinnen met weinig inkomen deel kunnen nemen aan sport-, beweeg-, en culturele activiteiten. Door belemmeringen inzichtelijk te maken en weg te nemen.

Inspiratie, informatie & tools


Inzet Sociaal sportinitieven in sociaal domein
Sport en bewegen dragen – onder de juiste voorwaarden – bij aan maatschappelijke doelen. In dit artikel vind je praktische voorbeelden op welke wijze je sport en bewegen het beste kunt inzetten.

Meer info

Artikel over volwassenen met inkomensarmoede
In dit artikel vind je cijfers en feiten over de sport- en beweegdeelname van mensen met inkomensarmoede en de belemmeringen die zij ervaren. Het financieel toegankelijk maken van sport- en beweegactiviteiten voor de doelgroep kan een belangrijke eerste stap zijn om deze doelgroep mee te laten doen.

Meer info

Artikel over kinderen in gezinnen met weinig inkomen
Kinderen kunnen door armoede soms niet meedoen aan sport en bewegen. Dit artikel geeft een overzicht van kennis en praktische tools die je kunt inzetten voor deze groep. We verwijzen je naar cijfers, regelingen, inspirerende praktijkvoorbeelden en meer. Relevant voor beleidsmakers, uitvoerende professionals en sportaanbieders.

Meer info

 


Wil je meer informatie over dit thema, neem een kijkje bij onze partner kennisinstituten: