Leefomgeving

Een gezonde leefomgeving beschermt niet alleen de gezondheid van jouw inwoners, het kan de gezondheid ook actief bevorderen. Een gezonde leefomgeving is een prettige leefomgeving die jouw inwoners uitnodigt tot gezond gedrag.

Een beweegvriendelijke omgeving is een wezenlijk onderdeel van die gezonde leefomgeving en faciliteert en stimuleert inwoners om te sporten en bewegen. Met een beweegvriendelijke omgeving bevorder je dus de fysieke conditie en motorische vaardigheden van inwoners. Ook draagt een beweegvriendelijke omgeving bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt en aan het welzijn en de mentale gezondheid van inwoners.

Doordat meer mensen in een beweegvriendelijke omgeving gebruik maken van actief transport (lopen, fietsen), draagt deze ook bij aan een schoner (leef-)milieu en een duurzame leefomgeving.

Inspiratie, informatie & tools


BVO-model
Het BVO-model is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat: Hardware, Software en Orgware. Je gebruikt het in jouw gemeente om te komen tot een succesvolle beweegvriendelijke omgeving.

Meer info

Stappenplan beweegvriendelijke omgeving
Het stappenplan beweegvriendelijke omgeving is een e-learning die jou als gemeente stap voor stap helpt bij het maken van beleid op dit thema.

Meer info

Bouwstenen van de Beweegvriendelijke Omgeving
In het e-book vind je concrete bouwstenen en ontwerpprincipes om de leefomgeving zo in te richten dat jouw inwoners verleid worden om meer te lopen, fietsen, spelen en sporten.

Meer info

Kennisdossier Beweegvriendelijke Omgeving
Meer lezen over een beweegvriendelijke omgeving? Kijk eens in dit kennisdossier met alle hardware, software, orgware en intstrumenten.

Meer info

Duurzame Sportsector
Op de website Duurzame Sportsector vind je onafhankelijke informatie en volop praktijkvoorbeelden over het verduurzamen van sportaccommodaties in jouw gemeente.

Meer info

Wil je meer informatie over dit thema, neem een kijkje bij onze partner kennisinstituten: