Kansrijke start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven. Het is van meerwaarde om het stimuleren van bewegen daar onderdeel van te maken. Hierbij gaat het enerzijds om de periode (rondom) de zwangerschap en anderzijds om het jonge kind zelf. Regelmatig bewegen en zo min mogelijk lang stilzitten, zijn belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen. Denk aan de gezonde botten, fitheid en de motorische ontwikkeling. Uit onderzoek blijken ook positieve invloeden op het sociaal-emotionele, cognitieve en mentale vlak. De mate waarin jonge kinderen bewegen, is bovendien mede bepalend voor hoe ze bewegen in hun verdere leven. Daarom is het stimuleren van bewegen en sport belangrijk bij een Kansrijke Start.

Inspiratie, informatie & tools


Beweegadvies 0-4 jaar
Regelmatig bewegen en langdurig stilzitten beperken is belangrijk voor de gezondheid en goede ontwikkeling van jonge kinderen. Bekijk de adviezen van de Gezondheidsraad voor kinderen jonger dan 4 jaar.

Meer info

Beweegrichtlijnen: hoeveel bewegen is belangrijk?
De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel beweging nodig is voor een goede gezondheid, van jong tot oud. Een belangrijk uitgangspunt wanneer je anderen stimuleert meer te bewegen voor een gezondere leefstijl.

Meer info

Animatie over de effecten van sport & bewegen op je gezondheid
Wat doet sport en bewegen in het algemeen voor je lichamelijke en mentale gezondheid?


Online Publicatie Nut en Noodzaak van bewegen
Ouders bewust maken van het belang van bewegen van hun kinderen kan soms lastig zijn. Deze toolbox helpt je om het gesprek hierover aan te gaan. Met praktische handvatten, materialen en doorverwijzingen.

Meer info

Inspiratiegids beweegstimulerende inrichting consultatiebureaus
Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling. De jeugdgezondheidszorg kan een mooie bijdrage leveren door bewegen te stimuleren. Met deze inspiratiegids creëer je een consultatiebureau dat uitstraalt dat bewegen belangrijk, leuk en eenvoudig is. Friesland deelt bovendien voorbeelden en tips hoe ze dit gedaan hebben in dit artikel.

Meer info

Erkende interventies voor kansrijke start
In de database van RIVM staan verschillende erkende interventies die kunnen bijdragen aan een kansrijke start. Er staan ook verschillende erkende sport- en beweeginterventies bij.

Meer info

Wil je meer informatie over dit thema, neem een kijkje bij onze partner kennisinstituten: