Brede Regeling Combinatiefuncties

De Brede Regeling Combinatiefuncties is ondergebracht in de Brede SPUK. Het doel daarvan is het stimuleren van gezondheid, sport- en beweegdeelname, cultuurparticipatie én het versterken van de sociale basis van inwoners. Daarmee zetten we de volgende stap in het doelgericht inzetten van combinatiefunctionarissen.

Functionarissen die je als gemeente inzet vanuit deze regeling, richten zich dus op het stimuleren van deelname aan bewegen, sport en cultuur. En dat doen ze vanuit de verbinding met andere domeinen, zoals zorg, onderwijs en welzijn.

Om jou als gemeente en werkgever van deze functionarissen enig houvast te geven, heeft de VSG 6 profielen opgesteld. Meer informatie hierover vind je op sportindebuurt.nl.

Inspiratie, informatie & tools


Tipkaart samenwerking zorg en buurtsportcoach
Een goede samenwerking met de zorg is gewenst, maar in de praktijk is dit soms lastig. De tipkaart geeft je negen handige tips waar je als buurtsportcoach rekening mee kunt houden, als je gaat samenwerken met de zorg.

Meer info

Praktijkvoorbeeld over verbinding zorg en welzijn
Vaals krijgt kwetsbare inwoners in beweging met de aanpak ‘Beweegmakelaar’. Met deze aanpak hebben honderden Vaalsenaren – grotendeels 55-plussers – een duwtje in de goede richting gekregen op fysiek-, sociaal- en maatschappelijk vlak.

Meer info

Wil je meer informatie over dit thema, neem een kijkje bij onze partner kennisinstituten: