Welkom

Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde en sociale samenleving. Dat geldt ook voor de Brede SPUK-thema’s. Sport en bewegen kunnen als middel een substantieel aandeel hebben in het bereiken van je doelen op een specifiek thema. En sport- en bewegen kunnen ook verschillende thema’s verbinden.

Sport en bewegen helpen bijvoorbeeld om de mentale gezondheid van jouw inwoners te bevorderen, of om eenzaamheid te verminderen tijdens een valpreventietraject voor senioren. Maar denk ook aan de impact van opgroeien in een beweegvriendelijke omgeving, op de motorische ontwikkeling van kinderen. En dat helpt weer om zorgkosten te voorkomen op latere leeftijd.

Omdat ook de Brede Regeling Combinatiefuncties is opgenomen in Brede SPUK én omdat je met middelen kunt schuiven binnen de thema’s, kun je buurtsportcoaches breder inzetten, bijvoorbeeld tegen eenzaamheid of een valpreventietraject . Niet zozeer met het doel mensen aan het sporten te krijgen, maar om ze te coachen op gezondheid, waarbij bewegen een middel is. Lees bij BRC-regeling over een praktijkvoorbeeld hiervan.

In deze Brede Spuk sport- en beweegwijzer vind je per Brede SPUK-thema kennisproducten, praktijkvoorbeelden en interventies van sport en bewegen. Deze kun je inzetten bij de uitwerking van je integrale plan van aanpak en om aan de slag te gaan in jouw gemeente. Via het Loket Gezond Leven kun je als gemeente ook kennis en bronnen raadplegen over het GALA en Sportakkoord II. Ook verwijzen we je door naar andere kennisinstituten die expertise hebben op het genoemde thema.

Ook interessant


Human capital model

De effecten van sport en bewegen zijn op allerlei vlakken zichtbaar. Het interactieve Human Capital Model benoemt zo’n 80 effecten van sport en bewegen, ingedeeld op basis van zes kernwaarden.

Naar het Human Capital Model
Beweegrichtlijnen

Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk. Maar hoeveel beweging is nodig? En welke beweging is goed? De beweegrichtlijnen geven antwoord op deze vragen.

Naar de beweegrichtlijnen

 

 

SROI van sport en bewegen

Dat sporten en bewegen maatschappelijke meerwaarde heeft stond al vast. Maar hoeveel precies en weegt het op tegen de investeringen die we doen?

Naar het SROI
Wat zijn erkende interventies?

Hoe kun je sporten en bewegen stimuleren, of sport als middel inzetten om sociaalmaatschappelijke doelstellingen te realiseren? Welke aanpakken zijn in de praktijk al succesvol gebleken?

Naar de erkende interventies