Terugdringen gezondheidsachterstanden

Sport en bewegen is voor iedereen goed, maar zéker voor mensen die in armoede leven. Met elkaar sportief bezig zijn kan voor een lichtpuntje zorgen – door mee te kunnen doen, ergens bij te horen, gezien te worden of nieuwe sociale contacten te maken, maar ook om emoties of frustraties kwijt te kunnen. Het kan structuur brengen in het dagelijks leven van mensen en het ontwikkelt en verbetert hun gezondheid zowel fysiek, mentaal als sociaal-emotioneel.

Zorg voor laagdrempelig aanbod in de buurt. Een voorbeeld daarvan is wandelaanbod. Kijk in het overzicht van wandelaanpakken welke aanpakken er zijn en wat passend is. Voor het stimuleren en faciliteren van beweeg- en sportdeelname voor mensen die daarin nu drempels ervaren, is samenwerking tussen zorg, welzijn en sport belangrijk.

Inspiratie, informatie & tools


Artikel over sport en bewegen voor jeugd in armoede
Ook jeugd in armoede wil sporten of bewegen. Dit artikel geeft een overzicht van kennis en praktische tools die je kunt inzetten voor deze groep.

Meer info

Artikel over stimuleren sportdeelname volwassenen lage SES
Mensen met inkomensarmoede hebben vaak een lage sociaaleconomische status (ses). In dit artikel vind je cijfers en feiten over de sport- en beweegdeelname van mensen met inkomensarmoede en de belemmeringen die zij ervaren.

Meer info

Artikel ‘Gemeentelijk armoedebeleid: sport en bewegen voor de jeugd’
Kinderen kunnen door armoede soms niet meedoen aan sport en bewegen. Verschillende gemeenten proberen daar iets aan te doen, door hun lokale aanpak met betrekking tot armoederegelingen te optimaliseren. Je leest erover in dit artikel.

Meer info

Artikel over Sport en bewegen rondom Kwetsbaarheid
Een opeenstapeling van lichamelijke, psychische of sociale problemen kan mensen kwetsbaar maken. Lees wat kwetsbaarheid is en hoe sport en bewegen een positieve invloed kunnen hebben op het voorkomen of verminderen ervan.

Meer info

Tipkaarten zorg, sport en gemeenten
Een intensievere samenwerking tussen zorg, welzijn en sport kan leiden tot gezondere inwoners die actiever zijn en meer sociale contacten hebben. De tipkaart geeft je 4 tips hoe je dit aanvliegt vanuit de gemeente.

Meer info

Vijf praktijkvoorbeelden regionale samenwerking zorg en sport
Steeds meer organisaties en initiatieven slaan de brug tussen sport en zorg. Hoe zet je een samenwerking op waarbij je deze domeinen verbindt? In een reeks interviews verzamelden we vijf interessante praktijkvoorbeelden. In dit artikel geven we je een overzicht van deze lokale samenwerkingen.

Meer info

Interventies gericht op mensen met een lage SES
Er zijn verschillende erkende interventies die ingezet kunnen worden. Voorbeelden van interventies die specifiek zijn gericht op het verbeteren van de gezondheid van mensen met een lage SES zijn: X-Fittt 2.0, Voel je goed! en Samen Gezond Eten en Bewegen.

Meer info

Wil je meer informatie over dit thema, neem een kijkje bij onze partner kennisinstituten: