Aanpak overgewicht en obesitas

Sport en bewegen kunnen bij overgewicht en obesitas bijdragen aan gewichtsverlies,
verminderde gewichtstoename na gewichtsverlies en minder ontstekingsreacties in je lichaam. Daarnaast wordt je fitter en kan bewegen zorgen dat je lekkerder in je vel zit.

Duurzaam meer gaan bewegen is een van de doelen van de Gecombineerde Leefstijl Interventies. Het onderdeel bewegen is echter binnen de GLI niet vergoed. Voor het onderdeel bewegen in de erkende GLI interventies kun je wel de buurtsportcoach (BRC) inzetten. Deze brengt bewegen onder de aandacht van deelnemers aan een interventie, zorgt eventueel dat ze tijdens de interventie al direct meer gaan bewegen en kijkt ook hoe ze blijvend kunnen bewegen na afloop.

Inspiratie, informatie & tools


Artikel over de GLI
De Rijksoverheid vergoedt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vanuit de basiszorgverzekering. In dit artikel lees je meer over wat een GLI is, wie ervoor in aanmerking komt, hoe het werkt met de zorgverzekering en wat de eerste resultaten zijn.

Meer info

Checklist jeugd overgewicht
Het terugdringen van overgewicht bij kinderen en jongeren is belangrijk, maar blijkt in de praktijk vaak een ingewikkelde uitdaging. Deze checklist geeft je inzicht in welk sportaanbod werkt voor jongeren met overgewicht.

Meer info

Leefstijlinterventie
Gezond gewicht stimuleren bij volwassenen in de regio, gemeente of wijk? Maak dan gebruik van de mogelijkheden die de gecombineerde leefstijlinterventie biedt. Lees meer over deze interventie.


Wil je meer informatie over dit thema, neem een kijkje bij onze partner kennisinstituten: