Stap 3: Brainstormsessie(s)

Brainstorm sessie

In deze stap ben je bezig met ideeën verzamelen, doelen bepalen, afspraken maken, werkgroep(en) samenstellen, de beste strategie bepalen. 

 

Ideeën verzamelen
In deze fase ga je op zoek naar goede ideeën op de werkvloer over hoe het (beter) kan. De stap is extra benoemd omdat bewegen een thema is wat iedereen aan gaat. Van cliënten tot vrijwilligers en van raad van bestuur tot stagiaires. Het betrekken van andere disciplines is in stap 1 al benadrukt. Deze stap benadrukt dat je het te bereiken doel niet te snel dichttimmert en doorvoert (topdown benadering). Maar dat iedereen de ruimte krijgt om eigen ideeën over het thema in te brengen en uit te voeren (bottom up).

 

Vaak zijn ideeën in eigen huis aanwezig. Met meerdere disciplines ideeën uitwisselen, delen van positieve ervaringen en het praten over mogelijkheden werkt inspirerend. Maar je ontdekt ook hoe overtuigd men is van het belang van bewegen en wat knelpunten en belemmeringen zijn. Hoe je een brainstorm in een vergadering of bijeenkomst kunt aanpakken, lees je in de ‘brainstorm-methode’ (Nationaal Jeugd Instituut).
Actie: Verzamel met je collega’s ideeën en maak gezamenlijk een top 5 van de beste ideeën.

 

Servicecentrum het Laar heeft al geruime tijd aandacht voor meer bewegen bij hun cliënten. De activiteitenbegeleider vertelt over haar ervaringen in onderstaande filmpjes:

 

Doelen bepalen Brainstorm sessie
Samen zoek en vind je doelen en ontdek je wat iedereen kan bijdragen. Het betrekken van collega’s in een brainstormsessie levert op deze manier meer op: betrokkenheid! In een vroeg stadium, wat de kans van slagen in de uitvoering groter maakt. Want daar moet het straks vooral gebeuren, op de werkvloer en met de cliënten zelf.

Afspraken maken en werkgroep(en) samenstellen
Het is de kunst om aan het einde van een brainstormsessie (spontaan) mensen te vinden die bijdragen aan de doelen. Bespreek dus wie van welk doel eigenaar wil worden en benoem dit ook zo. Soms heb je hier meer bijeenkomsten voor nodig of een aparte inschrijving in werkgroep(en).

 

De beste strategie bepalen
Het helpt om samen te bepalen wat de beste ‘strategie’ wordt om de doelen te behalen. Je kunt natuurlijk denken: ik ga alleen de mensen informeren, maar misschien is een meer langdurig scholing- coachingstraject wel aan de orde? Of misschien volstaan een aantal extra activiteiten? Het instrument ‘Aanpak Bepalen’ (ZonMw) helpt in het bepalen van de meest passende strategie.

 

Na deze fase heb je in ieder geval een project- of werkgroep gevormd. Ingrediënten en doelen verzameld die je kunnen helpen bij het maken van een plan van aanpak. In Stap 4 ga je hier verder mee aan de slag.