Stap 6: Aanpassen & inbedden

Waar successen geboekt zijn kunnen ze beklijven. Waar dialoog is over wat niet goed ging, daar is ruimte voor verbetering.

Aandacht voor het (blijven) delen van successen, verbeteren van niet werkende zaken en het structureel maken van bewegen is belangrijk. Dit wil niet zeggen dat er geen energie meer in gestoken hoeft te worden, onder de aandacht houden helpt. En er komen altijd weer nieuwe mogelijkheden om het (nog) beter te maken.

Hoe verandering of verbeterpunten bespreken?
De Voilà!® methode is een handige methode om innovaties op de werkvloer te ontdekken en direct door te voeren. Door (aankomend) zorgverleners al meteen thuis te laten zijn in innovaties, hen op een positieve wijze naar innovaties te laten kijken en hen zelf een tweede natuur te laten ontwikkelen voor innovaties in het eigen werk, kunnen de huidige en toekomstige innovaties makkelijker ingevoerd worden. Bekijk de Voilà!® methode uitgebreid of in het kort.
Deze methode is ontwikkeld door Locomotion.

Implementatie
Daar waar een aanpak op één zorglocatie goed werkt, is het goed mogelijk om de aanpak ook op andere locaties te implementeren. Bedenk dan dat dezelfde aanpak op andere zorglocaties niet perse ook daar succesvol is. Ook al is de aanpak al uitgedacht en uitgeprobeerd, op een andere locatie is het altijd verstandig om weer (deels) opnieuw in de cirkel van het stappenplan te beginnen. Want door verschillende disciplines over de te implementeren aanpak te betrekken en na te laten denken en deze op maat aan te passen aan de eigen situatie, wordt de kans op succes aanzienlijk groter.

In het boek effectieve verbetering van de patiëntenzorg lees je hoe je het proces van verandering in praktijk zorgvuldig analyseert. En hoe je dit vervolgens bespreekt aan de hand van een praktisch, stapsgewijs model. Het is een praktisch boek voor zorgverleners, leidinggevenden, kwaliteitsfunctionarissen, managers, beleidsmakers en onderzoekers die betrokken zijn bij de optimalisering van de patiëntenzorg in Nederland.

 

Het leren van successen
Als het gaat om het leren van successen (intervisie) dan is de aanpak vanuit de ‘appreciative inquiry’ bij uitstek geschikt om een andere toon te zetten voor een intervisiesessie. Vaak worden problemen of lastige situaties genomen als basis voor de intervisie. Bij het leren van successen staat juist hetgeen gelukt is centraal. Door uit te gaan van energie, kracht en kansen bereiken groep en inbrenger sneller een perspectief op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Lees meer over deze methode.

 

Wie zijn belangrijk voor een succesvolle integratie van bewegen in zorg?
Om bewegen te integreren in de zorg, in de gehele organisatie dan is 1 enthousiaste medewerker of één beweegprofessional niet voldoende. Ook een beweegactiviteit per week extra haalt het niet. Meer beweging over de gehele dag betekent samenwerking tussen alle medewerkers. Niet alleen om de bewoners in beweging te krijgen, maar ook om elkaar te stimuleren. In dit filmpje verteld Marjon Dubelaar (activiteitenbegeleider bij servicecentrum Het Laar) over wie voor haar belangrijk waren om bewegen vorm te geven in het zorgcentrum.

Actie binnen deze stap: zorg dat succesvolle activiteiten worden verankerd en dat zwakke punten verbeterd of vernieuwd worden.