Stappenplan bewegen in de ouderenzorg

Bewegen implementeren in de eigen organisatie werkt het beste als je werkt volgens een stappenplan. Hoewel er een logica zit in de opeenvolgende stappen hoeft het proces niet altijd bij 1 te beginnen en bij 6 te eindigen. Gebruik het geheel of maak gebruik van elementen als je binnen jouw zorgorganisatie aan de slag gaat met ‘bewegen’. Dit stappenplan biedt een meer beleidsgerichte en projectmatige aanpak. Deze aanpak geeft handvatten die noodzakelijk zijn voor een succesvolle implementatie van bewegen.

Stappen

Alle opgenomen instrumenten in dit Stappenplan zijn in de praktijk getoetst en waardevol bevonden door professionals in de ouderenzorg.