Tips

Van ieder overleg wordt een kort verslag met actiepunten opgesteld, welke digitaal wordt gedeeld. Zo kunnen afspraken makkelijk worden teruggevonden.

Voor de evaluatie van veiligheidsmaatregelen op een kruispunt in de buurt van een school in Zaanstad heeft Royal HaskoningDHV een verkeersveiligheid toets ontwikkeld. Hierin wordt zowel een infrastructurele analyse als gedragsanalyse uitgevoerd. Deze is onder andere uitgevoerd voor de schoolomgeving Komeet en Evenaar in Krommenie, Zaanstad.

Voor de analyse is ook gebruik gemaakt van de 10 gouden regels schoolomgeving van VeiligVerkeerNederland. Voor de gemeente heeft de verkeersveiligheid toets een aantal quick wins, korte en lange termijn maatregelen opgeleverd.