ROS- Regionale ondersteuningsstructuur

De ROS (Regionale Ondersteuningsstructuren, gericht op de eerstelijnszorg) biedt mogelijkheden om zelf per wijk of gemeente inzicht te krijgen in het gebruik van eerstelijnszorg en dit te vergelijken met bijvoorbeeld andere wijken of het landelijk gemiddelde. Het gaat om contacten met de huisarts voor een groot aantal aandoeningen, gebruik van farmaceutische middelen, en contacten over psychosociale zorg. Hiermee zijn bijvoorbeeld wijken te identificeren waar veel leefstijlgerelateerde aandoeningen voorkomen. Bekijk hiervoor de website “Vraag Aanbod Analyse Monitor huisartsenzorg“.

De ROS die jouw locatie bedient, kan mogelijk tegen betaling aanvullende gegevens verschaffen.