Pharos

Pharos is het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen. De expertise richt zich op:

  • Het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen.
  • Het verminderen van gezondheidsverschillen die bestaan tussen diverse groepen mensen.

Pharos richt zich op de hele gezondheidszorg en op alle terreinen die voor het gezondheidsbeleid van belang zijn. Pharos werkt vraaggericht en ondersteunt landelijke en lokale organisaties, overheden en professionals die vragen hebben over het verbeteren van hun zorg- en preventieaanbod. Het gaat erom dat het aanbod iedereen bereikt en goed werkt. Ook laagopgeleiden en migranten. Pharos biedt ‘state of the art’ kennis en advies en beschikt over een groot aantal ‘good practices’.

Pharos biedt:

  • Maatwerk en ondersteuning bij het aanpassen, aanvullen en implementeren van methodieken en interventies, standaarden en richtlijnen, zodat deze ook bruikbaar zijn voor de zorg aan deze groepen.
  • Organiseert waar passend congressen, debatten, expertmeetings of werkconferenties.
  • Voert onderzoek en quickscans uit.
  • Biedt beleidsadvies, deskundigheidsbevordering, trainingen en advies op maat.
Ga naar de website van Pharos