NOC*NSF

NOC*NSF kan als belangenorganisatie van de georganiseerde sport gemeente met name ondersteunen wanneer het gaat om onderzoek naar sportverenigingen en lidmaatschappen.
Kijk op de site van NOC*NSF op welke terreinen ze monitoren en gemeenten daarmee kunnen ondersteunen.