Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert en monitort in opdracht van de gemeente delen van publieke gezondheidszorg uit. GGD’en voeren allerlei activiteiten uit ter bevordering van de gezondheid van de samenleving. De GGD is onder meer actief op het terrein van gezonde leefstijl.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Nederland) werken sinds 2012 samen met als doel één gezondheidsmonitor met vergelijkbare gegevens te leveren op landelijk, regionaal, en lokaal niveau. Gemeenten, provincies en rijk krijgen zo inzicht in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers. Dit dient als basis voor nieuwe beleidsplannen (www.cbs.nl). De monitor biedt gegevens over de gezondheid, de sociale situatie en de leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De gezondheidsmonitor wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en gemeenten uitgevoerd door de regionale GGD. De laatste monitor is in 2016 uitgevoerd.

De GGD kan gemeenten adviseren en ondersteunen bij lokale monitoring en evaluatie. Vraag jouw regionale GGD naar de mogelijkheden via www.ggd.nl.