RIVM Centrum Gezond Leven

Centrum Gezond Leven (CGL) biedt kennis, tips en praktische handvatten voor professionals die werken aan de gezonde leefstijl van burgers. Deze kennis wordt ontsloten via de website loketgezondleven.nl. U vindt erkende programma’s voor de aanpak van overgewicht en andere thema’s. Tevens vindt u kennis over wijkgerichte gezondheidsbevordering en krijgt u inzicht in actuele vraagstukken die gaan over gezondheid.

De informatie komt van een groot aantal partners en is bestemd voor gezondheidsbevorderaars, beleidsmedewerkers en andere professionals. CGL werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en maakt deel uit van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).