Tips

De trekker moet op de hoogte zijn van wat op de school speelt, wat er bij andere scholen in de buurt speelt, wat onder ouders speelt en van beleidsnota’s van de gemeente van verschillende afdelingen: verkeer, gezondheid, sport, beheer. De trekker kan verbindingen leggen tussen beleidsafdelingen en uitvoerders. De trekker organiseert het eerste overleg, liefst zo vroeg mogelijk in het schooljaar, bijvoorbeeld in september.

Wanneer infrastructurele maatregelen in het schooljaar gepland staan, dan is de gemeente de meest logische trekker. De gemeente moet dan ook afspraken maken met de school en de ouders over verkeerseducatie en gedrag (software en orgware).

Wanneer al fysieke maatregelen zijn genomen of de school of ouders de wens hebben voor infrastructurele maatregelen, dan kan de school of een (verkeers)ouder beter de trekker zijn.

Een contactpersoon bij gemeente is altijd van groot belang voor het slagen van een veilige schoolomgeving. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte en vaak dus ook van de ruimte direct bij de school. Als er regelgeving in het geding is, is het van belang de procedure te kennen en weten wie je wanneer moet hebben (zie Betrokken partijen).