Praktijkvoorbeeld

Voorbeeld gemeente Hilversum

Sluit een convenant

Met iedere school die fysieke aanpassingen krijgt sluit de gemeente Hilversum een convenant. Daarin worden afspraken vastgelegd. Deze hebben betrekking op de fysieke inrichting, maar ook op andere zaken zoals het gedrag van de ouders.

In het convenant wordt bijvoorbeeld afgesproken dat de schoolzone start met een kick-off, daarin vraagt de school aandacht vraagt voor de nieuwe schoolzone. In ruil daarvoor doet de gemeente ook iets terug: de gemeente Hilversum heeft ingezet op een gedragscampagne die bestaat uit verschillende onderdelen.

praktijkvoorbeeld stap 3 stappenplan schoolzoneScholen hebben de mogelijkheid om mee te doen met Streetwise, aan de Verkeersslang en er is een Verkeerslokaal met aanbod van Veilig Verkeer Nederland.

Daarnaast is er een maandelijkse nieuwsbrief waarin alle acties staan. Ook heeft de gemeente een aparte website waarop alle informatie terug is te vinden: hilversumveilignaarschool.nl.

Toch blijft het allerbelangrijkste dat de school zelf acties onderneemt en dat de gemeente dat faciliteert. Bijvoorbeeld dat de leerlingenraad een idee bedenkt en zegt: “voor die actie hebben wij een flyer nodig.” Dan helpt de gemeente en zorgt ervoor dat die flyer er komt.

Verkeerseducatie voor de kleinere kinderen Bron: http://hilversumveilignaarschool.nl/540/
Verkeerseducatie voor de kleinere kinderen
Bron: http://hilversumveilignaarschool.nl/540/