Gezondheidseffecten van bewegen: Onderbouwing van beweegrichtlijnen

Doel

De Gezondheidsraad heeft in 2017 nieuwe beweegrichtlijnen opgesteld voor verschillende leeftijdsgroepen en daarbij strenge eisen gesteld aan de onderbouwing. De basis voor de beweegrichtlijnen is het voorkómen van negatieve gezondheidsuitkomsten. Voor alle uitkomsten bestaat veel zekerheid dat voldoende bewegen oorzakelijk bijdraagt aan het voorkómen van aandoeningen.

Uitleg

Bewegen helpt om een groot aantal aandoeningen te voorkomen. De Gezondheidsraad heeft voor verschillende aandoeningen, en risicofactoren daarvoor, gekeken hoe sterk het wetenschappelijk bewijs is. Dat hebben ze gedaan voor verschillende onderzoeken:

  • Experimenteel onderzoek, waarbij ze 2 groepen vergelijken die in het experiment minder of meer bewegen.
    Dit onderzoek is alleen geschikt voor aandoeningen en risicofactoren die vooral te beïnvloeden zijn op relatief korte termijn.
  • Cohortonderzoek, waarbij onderzoekers een bevolkingsgroep volgen gedurende langere tijd en kijken of er in de loop van de tijd een ziekte ontstaat.
    De onderzoekers hebben informatie hoeveel de deelnemers bewegen (op verschillende tijdstippen). Dit soort onderzoek wordt veel gebruikt bij aandoeningen die na lange tijd ontstaan.

Bij de onderbouwing zijn strenge criteria gehanteerd, zowel ten aanzien van de kwaliteit als voor de hoeveelheid onderzoeken. De Gezondheidsraad stelt daarmee in het algemeen strengere eisen aan bewijslast dan Bailey. Alleen als er duidelijk bewijs is dat bewegen helpt bij een bepaalde aandoening, wordt dit meegenomen bij de vaststelling van de nieuwe beweegrichtlijnen.

De figuren geven een samenvatting van de bewijslast voor verschillende leeftijdsgroepen.

 

illustratie kind laat zien: Positieve gezondheidseffecten van bewegen bij kinderen.
Figuur 1. Positieve gezondheidseffecten van bewegen bij kinderen.
illustratie volwassen: Positieve gezondheidseffecten van bewegen bij volwassenen
Figuur 2. Positieve gezondheidseffecten van bewegen bij volwassenen
Figuur 3. Positieve gezondheidseffecten van bewegen bij ouderen.

 

Ook interessant/relevant/gerelateerd

Niet gevonden wat je zocht? Laat het ons weten via dit contactformulier op kenniscentrumsportenbewegen.nl, en selecteer als onderwerp ‘Monitoring en Evaluatie’.