3. Monitoring- en evaluatieinstrumenten

Hier vind je instrumenten die je zelf in de gemeente kunt toepassen om inzicht te krijgen in beweeggedrag en algemene gezondheid. Houd wel rekening met de privacywetgeving als je zelf persoonsgebonden data gaat verzamelen.

Monitor beweeggedrag

Doel

De SQUASH-vragenlijst (versie GGD 2012) kan worden gebruikt om het beweeggedrag van deelnemers vrij gedetailleerd in kaart te brengen. Daarnaast is de vragenlijst geschikt om inzicht te krijgen in veranderingen bij een individu over de tijd. Dit is mogelijk door de vragenlijst periodiek te laten invullen, bijvoorbeeld bij aanvang en bij afsluiting van een sportproject. Door de vragenlijst in te vullen krijgt je antwoord op de vraag of deelnemers aan jouw project meer gaan bewegen.

Achtergrondinformatie

De vraagmodule van SQUASH is door het RIVM ontwikkeld en vindt inmiddels zijn weg in meerdere onderzoeken van het CBS (Gezondheidsenquête) en GGD. Ook het Nationaal Sportonderzoek (NSO) van het Mulier Instituut maakt gebruik van deze module. Voor elf beweegactiviteiten vraagt de SQUASH-vragenlijst naar het aantal dagen per week dat men deze beoefent, gevolgd door een vraag naar het aantal uren en minuten die men per dag aan de betreffende activiteit besteedt.

Het voordeel van de vragenlijst is dat meer inzicht bestaat in de totale hoeveelheid die men besteedt aan activiteiten met matig tot hoog activiteitsniveau. Realiseer je dat bij het meten van veranderingen bij personen de grootte van de verandering niet reëel hoeft te zijn, maar je deze veranderingen kunt beschouwen als een indicatie. Als veel aandacht wordt besteed aan het belang van bewegen kunnen personen anders omgaan met de vragen en hun eigen gedrag mogelijk overschatten.

Let op: met deze vragenlijst krijg je geen antwoord op de vraag of personen al dan niet aan de beweegnormen of -richtlijnen voldoen.

Download de Squash-vragenlijst 2017

 

Monitor algemene gezondheid

Doel

De RAND-36 vragenlijst kan worden gebruikt om de algemene gezondheidstoestand van personen in kaart te brengen. Daarnaast is de vragenlijst geschikt om inzicht te krijgen in veranderingen bij een individu over de tijd. Dit is mogelijk door de vragenlijst periodiek te laten invullen, bijvoorbeeld bij aanvang en bij afsluiting van een project. Door de vragenlijst in te vullen krijg je onder meer antwoord op de vraag hoe deelnemers aan jouw project fysiek en sociaal functioneren en hun algemene gezondheid ervaren.

Achtergrondinformatie

De RAND-36 is ontstaan vanuit de toenemende behoefte aan meetinstrumenten om de algemene gezondheidstoestand vast te leggen. RAND-36 meet de eigen perceptie van de fysieke mogelijkheden van volwassenen en ouderen. De vragenlijst bestaat uit 36 items en bevat schalen voor fysiek functioneren, sociaal functioneren, rolbeperkingen door fysieke of emotionele problemen, mentale gezondheid, energie, pijn en algemene gezondheidsbeleving.

Realiseer je dat bij het meten van veranderingen bij personen de grootte van de verandering niet reëel hoeft te zijn, maar je deze veranderingen kunt beschouwen als een indicatie.

De RAND-36 vragenlijst kan worden gebruikt om de algemene gezondheidstoestand van personen in kaart te brengen. Daarnaast is de vragenlijst geschikt om inzicht te krijgen in veranderingen bij een individu over de tijd. Dit is mogelijk door de vragenlijst periodiek te laten invullen, bijvoorbeeld bij aanvang en bij afsluiting van een project. Door de vragenlijst in te vullen krijgt u onder meer antwoord op de vraag hoe deelnemers aan uw project fysiek en sociaal functioneren en hun algemene gezondheid ervaren.

Meer informatie vind je in de uitgebreide handleiding RAND-36. De vragenlijst zelf staat in de bijlage, pagina 24.

 

Niet gevonden wat je zocht? Laat het ons weten via dit contactformulier op kenniscentrumsportenbewegen.nl, en selecteer als onderwerp ‘Monitoring en Evaluatie’.

Terug naar boven