2. Landelijke monitors

Hier vind je informatie over bestaande landelijke monitors op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl.

De Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2016 is de belangrijkste bron van gegevens. Daarnaast is er ook de monitor Monitor Sport en Gemeenten. Deze laatste maakt zowel gebruik van bestaande bronnen als data die specifiek hiervoor verzameld worden.

Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2016

Doel

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen brengt de gezondheid van burgers in jouw gemeente in kaart. Je kunt gegevens uit de monitor gebruiken om in jouw gemeente gerichte activiteiten te organiseren om de gezondheid van inwoners te verbeteren. De gegevens uit de monitor helpen je ook bij het monitoren van de volksgezondheid op gemeente- en op wijkniveau.

Achtergrondinformatie

Elke vier jaar wordt door alle 25 GGD’en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. Dit is een grootschalig vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl onder volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder). Verdeeld over Nederland worden bijna 400.000 mensen ondervraagd, oftewel bijna 2% van de volwassen bevolking.

Overzicht databronnen #gezondheidsmonitoren

 

Alle GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor op dezelfde wijze uit, hierdoor is het mogelijk de resultaten op regionaal en lokaal niveau te vergelijken.

Naast informatie over bewegen is er ook informatie te vinden over chronische aandoeningen en bijvoorbeeld eenzaamheid per wijk.

De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor uit in opdracht van de gemeenten en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meer achtergrondinformatie over de monitor Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

De gegevens staan op de site volksgezondheidenzorg.info van het RIVM. Naast informatie over bewegen is er ook informatie te vinden over chronische aandoeningen en bijvoorbeeld eenzaamheid per wijk.

Monitor Sport en Gemeenten

Doel

De monitor heeft als doel om met de verkregen inzichten je sportbeleid te ontwikkelen en te verbeteren. De monitor biedt de mogelijkheid om jouw beleid te verklaren en voorziet daar waar mogelijk uw scores van aanbevelingen en tips ter verbetering.

Achtergrondinformatie

De monitor Sport en Gemeenten is een initiatief van Vereniging Sport en Gemeenten. Gemeenten kunnen tegen betaling deelnemen. De monitor is voortgekomen uit de ambitie om gemeenten op het vlak van sport meer inzicht te geven in de eigen prestaties en verbeterkansen door te kunnen vergelijken met andere gemeenten.

De Monitor Sport en Gemeenten vraagt gemeenten data over vijftien onderwerpen op drie hoofdthema’s. Eén van de hoofdthema’s is Sport, Bewegen en Gezondheid. Onder dit thema vind je onder meer cijfers over de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en Sportdeelname, die verzameld worden met andere monitors. Steeds meer gemeenten sluiten zich aan. In 2017 namen meer dan 50 gemeenten deel aan de monitor. (Meer informatie over de monitor).

 

Ga naar het overzicht van deelnemende gemeenten

 

Terug naar boven