Visie en beleid

Een strategische (omgevings)visie van een gemeente is één van de processen om het zichtbare aanbod (hardware en software) beleidsmatig te borgen voor de toekomst. Voorbeelden van strategische visies waar de beweegvriendelijke omgeving een hoofdrol kan spelen: de gezonde stad, de groene stad, de bewegende stad, healthy ageing, child-friendly city, active city, sportstad, fietsstad, etc.
 

Meer lezen over visie en beleid?

 • Sportbeleid, sportaccommodaties en sportparticipatie: een onderzoek
 • Beleidswijzer sport- en beweegbeleid
 • Belemmeringen sport en bewegen in de buurt
 • Making the case for designing active cities
 • Voorbeelden

  Omgevingswet

  De Omgevingswet beoogt een integrale benadering van de gezonde fysieke leefomgeving. Het is een bundeling van 26 bestaande wetten, voor onder meer bouwen, milieu, water, infrastructuur, ruimtelijke ordening en natuur. Gezondheid krijgt met deze wet in het ruimtelijke domein meer prioriteit bij het formuleren van ambities: de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Dus alle reden voor meer aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving (lopen, fietsen, spelen en sporten) bij de inrichting van straten, pleinen, fiets- en wandelverbindingen, veilige oversteekplekken, verlichting, groene ruimte, goed bereikbare en veilige recreatieve voorzieningen.

  Meer lezen over de Omgevingswet?

  Voorbeelden