Software


 
 
 

Het begrip software staat voor georganiseerd sport-, speel en beweegaanbod.

 
 

Het ABC van software:

Activiteiten & interventies: programma’s, evenementen, projecten, sportaanbod verenigingen, etc. Denk hierbij aan de organisatie van sport- en beweegactiviteiten als spelmiddagen, instuiven, buurtbijeenkomsten, toernooien of fiets- en wandeltochten.
Begeleiding & coaching: inzet van een sportbuurtwerker, buurtsportcoach, jeugd- en jongerenwerker, trainers, instructeurs, pedagogische medewerkers, NME-centra en kinderopvang, wijkmanagers en vrijwilligers.
Communicatie & voorlichting: campagnes, buurtbijeenkomsten, websites om mensen te informeren over de beweegmogelijkheden, bewegwijzering en bebording met instructieteksten.