Eigenaarschap en financiën

In de openbare ruimte en op het gebied van sportaccommodaties zijn er diverse vormen van eigenaarschap. Lokale overheden hebben hierin vaak een faciliterende rol. Inzicht in de succes- en faalfactoren van de verschillende vormen is gewenst om goed op alle ontwikkelingen te kunnen blijven inspelen. Ook de financieringsvormen zijn erg divers en vaak een lokale aangelegenheid.
 

Meer lezen over eigenaarschap en financiën?

 
Wil je meer lezen over verschillende financieringsvormen? Raadpleeg dan de Financieringswijzer.