Orgware


 
 
 

Orgware gaat over het proces rondom het zichtbare sport, speel- en beweegaanbod: hoe kom je daartoe, hoe houd je het in stand en hoe maak je het succesvol?

 
 

De MOVES van orgware:

Monitoring & evaluatie: resultaten in kaart brengen en zicht houden op het bereiken van doelen
Onderhoud, beheer, toezicht & handhaving: zorgen voor en in stand houden van zowel functionaliteit als veiligheid
Visie & beleid: zienswijze, richting en op welke manier te realiseren
Eigenaarschap & financiën: eigendom en middelen
Samenwerking & burgerparticipatie: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, rekening houdend met wensen en behoeften