Instrumenten

Wil je direct aan de slag met het beweegvriendelijk maken van de openbare ruimte? Kenniscentrum Sport & Bewegen biedt verschillende producten en diensten voor het agenderen, analyseren en ontwerpen van een beweegvriendelijke omgeving.

Stappenplan Schoolzones

Een veilig ingerichte schoolplein en verkeersveilige route naar de school draagt bij aan het actief sport- en beweeggedrag van de jeugd. Voor gemeenten, scholen in primair onderwijs, docenten en ouders die de huidige schoolomgeving willen verbeteren, biedt dit stappenplan handvatten, tips en voorbeelden uit de praktijk om dit te bereiken.

Naar het Stappenplan

BVO-model

In het vernieuwde BVO-model hebben we diverse aspecten van een beweegvriendelijke omgeving in kaart gebracht. Het BVO-model (2012) is in 2021 volledig vernieuwd. Dit model laat zien dat een beweegvriendelijke omgeving bestaat uit een combinatie van de elementen hardware, software en orgware.

Naar het BVO-model

Whitepaper BVO

De Whitepaper Beweegvriendelijke Omgeving geeft uitleg over wat een beweegvriendelijke omgeving is en over het belang ervan. Naast cijfers en trends en een stappenplan vind je instrumenten voor agendering, analyse en ontwerp.

Naar de Whitepaper BVO

BVO-scan

Krijg met de BVO-scan op een snelle en simpele manier inzicht in de beweegvriendelijkheid van een buurt, wijk, stadsdeel of schoolplein. Onder de BVO-scan vallen meerdere scans, zoals de Wijkscan en Schoolpleinscan, die antwoord geven op de vraag of inwoners in hun directe leefomgeving voldoende worden gefaciliteerd en uitgedaagd om te lopen, fietsen, spelen en sporten.

Naar de BVO-scan

E-book ‘Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving’

Dit e-book biedt jou als gemeentelijk beleidsmaker inzicht in de werkzame mechanismen, bouwstenen en ontwerpprincipes van een beweegvriendelijke omgeving. Je leert hoe je deze een plek geeft in het instrumentarium van de Omgevingswet. Maak de stap van visie naar plan!

Naar het e-book

Inclusieve beweegvriendelijke omgeving

Hier vind je praktische tips, informatie en voorbeelden voor het ontwerpen van een inclusieve beweegvriendelijke omgeving voor mensen met een motorische beperking, met dementie of met een auditieve of visuele beperking.

Naar de inspiratiepagina

Ontwerpprincipes

Wat zijn de ontwerpprincipes van een beweegvriendelijke omgeving? Laat je als ontwerper of beleidsmaker inspireren aan de hand van 27 ontwerpprincipes om via stedenbouwkundige maatregelen voorzieningen te creëren die mensen uitdagen meer te bewegen, sporten en te spelen.

Naar de Ontwerpprincipes

Provinciale kansenkaart

Om te komen tot een omgeving die sporten, bewegen en recreatie stimuleert, zijn de 10 belangrijkste stappen naar een kansenkaart voor de beweegvriendelijke omgeving inzichtelijk gemaakt in een factsheet. Breng net als de provincie Flevoland jouw provinciale visie in kaart!

Naar de Factsheet

Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving

We weten al welke elementen van een omgeving ervoor kunnen zorgen dat gebruikers meer gaan bewegen. Een onderbouwing van het waarom van een beweegvriendelijke omgeving ontbreekt echter nog. In deze rapportage wordt een beknopte onderbouwing gepresenteerd van een tiental argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving.

Naar de onderbouwing