Samenwerking en burgerparticipatie

Samenwerken tussen gemeenten kan meerwaarde en efficiëntie opleveren op diverse gebieden. Voor (bovenlokale) sportaccommodaties, routes en recreatieve gebieden kan samenwerking tussen gemeenten voordelen opleveren als het efficiënt en effectief uitvoeren van beleid, kennisdeling en synergie in diversiteit in aanbod.
 

Meer lezen over bovenlokale, intergemeentelijke of regionale samenwerking?

Meer lezen over intragemeentelijke samenwerking?

 

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een tweeledig principe. Het draait daarbij zowel om het betrekken van burgers als om het verhogen van hun betrokkenheid bij overheidsbeleid. Dat kan bijvoorbeeld door inwoners te betrekken bij het nemen van overheidsinitiatieven of door hen eigen initiatieven op te laten zetten. Ook het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners draagt bij aan de burgerparticipatie. Dit alles zorgt voor veranderingen in de verhouding tussen overheid en burgers.

Meer lezen over burgerparticipatie?