Tips

Voor een goede analyse zijn verschillende methoden beschikbaar. Laat kinderen van bijvoorbeeld groep 8 bijvoorbeeld ‘s ochtends het aantal foutgeparkeerde auto’s tellen. Dit geeft enerzijds inzicht in de omvang van het parkeerprobleem. Anderzijds heeft de inzet van de kinderen als positief effect dat de kinderen hier zelf meer bewust mee bezig zijn en ook hun ouders hierbij betrekken (en vaak proberen te overtuigen niet met de auto te komen).

Wanneer de wens is dat meer wordt gelopen of gefietst naar school, geeft een eenvoudige telling van het aantal kinderen dat op een willekeurige dag is komen lopen, fietsen of gebracht met de auto, veel inzicht. Dit kan aan het begin van de schooldag in elke klas worden gevraagd en worden bijgehouden op een poster of kalender.

Als ouders bijvoorbeeld snelheidsremmende maatregelen wensen, kan worden onderzocht of er te hard wordt gereden en wie te hard rijdt (de ouders zelf?). Ouders, school en gemeente kunnen met elkaar in gesprek hoe dit, zolang er geen fysieke maatregelen mogelijk zijn, anders op te lossen bijvoorbeeld met een educatieprogramma en/of een campagne.