Aanleiding en doelstelling

Vraag- en aanbodscan

Met de vraag- en aanbodscan krijg je inzicht in sport- en beweegvraag van mensen met een beperking en sport en beweegmogelijkheden in uw gemeente of regio. Maar waarom wil je dit weten? Wat is de aanleiding voor het uitvoeren van de scan? En wat ga je met de uitkomsten doen? Het is belangrijk dat je de aanleiding voor de scan en de doelstelling die je hebt, kunt toelichten aan beslissers en uitvoerders.

De aanleiding kan divers zijn. Bijvoorbeeld:

 • Binnenkort breekt een nieuwe beleidsperiode aan waarin extra aandacht wordt gevraagd voor sport en bewegen door mensen met een beperking. Met bijvoorbeeld als doel gezondheidsbevordering of sterkere sociale participatie.
 • Binnen de gemeente is een koerswijziging, door het aantreden van een nieuwe wethouder die waarde hecht aan sport en bewegen door mensen met een beperking.
 • Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat veel politieke partijen pleiten voor het vergroten van een actieve, gezonde leefstijl bij mensen met een beperking. Sport en bewegen maakt hier onlosmakelijk deel van uit.
 • Ook kan het zijn dat een beleidsperiode waarin al aandacht was voor deze doelgroep is geëvalueerd met het advies om het sport en beweegaanbod voor mensen met een beperking te optimaliseren.
 • Herijking inzet budget. Zetten we het budget effectief in?
 • Meerdere sport en beweegaanbieders dienen een subsidieaanvraag in voor activiteiten voor mensen met een beperking.
 • Misschien wil je gemeente inspelen op nieuwe kansen, zoals een stimuleringsregeling vanuit de landelijke overheid.

Doelstelling

De vraag- en aanbodscan is een middel, geen doel op zich. Het is belangrijk om vooraf te weten wat je met de uitkomsten gaat doen. Wat is het doel van deze inventarisatie? Welke vraag ga je ermee beantwoorden? En welke relatie heeft het doel met de aanleiding voor de scan? Hoe concreter de doelen, hoe beter je de vraag- en aanbodscan kunt inrichten. Heldere, richtinggevende doelen inspireren, motiveren en ondersteunen besluitvorming. Ook zijn heldere doelen het beginpunt voor monitoring en evaluatie.

Een doelstelling van de vraag- en aanbodscan is bijvoorbeeld:

 • inzicht krijgen in het bestaande sport- en beweegaanbod in relatie tot de potentiële vraag van mensen met een beperking en daarmee:
  • een voorstel doen voor beleid gericht op sport en bewegen voor een specifieke doelgroep
  • een voorstel doen voor het actualiseren van beleid
  • een voorstel doen voor een herverdeling van budgetten
  • een voorstel doen voor herformulering subsidiebeleid
  • samenwerking en afstemming tussen sport en beweegaanbieders stimuleren
  • samenwerking en afstemming tussen omliggende gemeenten overwegen
  • de wethouder informeren

Specifieke doelgroep

De doelgroep mensen met een beperking is divers. Geef zowel bij de aanleiding als bij de doelstelling helder aan wie je bedoelt. Ook bij het concretiseren van de vraag- en aanbodscan is het belangrijk om te weten op welke groepen je de scan richt.