Gebruik gegevens aanbodkant

Bij het analyseren van gegevens aan de ‘aanbodkant’ gaat het om welke sport- en beweegactiviteiten worden aangeboden, waar het aanbod zich bevindt, voor welke leeftijdscategorie het aanbod is en voor welke beperking het aanbod geschikt is. Het sportaanbod voor mensen met een beperking is door regionale samenwerkingsverbanden, provinciale sportorganisaties, sportbonden en andere organisaties in kaart gebracht. Geen van de opties claimt volledig te zijn.

Om zicht te krijgen op de “aanbodkant” kun je gebruik maken van de volgende bronnen:

1. Sport- en beweegaanbod per gemeente

Het RIVM heeft op basis van de gegevens van Uniek Sporten en de Sportwijzer van Sportservice Overijssel de volgende overzichten per gemeente van sport- en beweegaanbod in kaart gebracht:

 • Totaal aanbod aangepast sporten
 • Aanbod aangepast sporten voor kinderen
 • Aanbod aangepast sporten voor jongeren
 • Aanbod aangepast sporten voor volwassenen
 • Aanbod aangepast sporten voor ouderen
 • Aanbod aangepast sporten voor lichamelijke beperking
 • Aanbod aangepast sporten voor motorische beperking
 • Aanbod aangepast sporten voor auditieve beperking
 • Aanbod aangepast sporten voor visuele beperking
 • Aanbod aangepast sporten voor verstandelijke beperking
 • Aanbod aangepast sporten voor gedragsproblemen
 • Aanbod aangepast sporten voor chronische aandoeningen

Relevante cijfers

2. Sportzoekers

In de sportzoekers vind je meer informatie over het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.

Relevante data

Wat krijg je te zien

Sport- en beweegaanbod per gemeente

Om zicht te krijgen op de ‘aanbodkant’ heeft het RIVM het aantal aanbieders van sport en bewegen voor mensen met een beperking in kaart gebracht. In de kaart is gebruik gemaakt van de gegevens van Uniek Sporten en van de Sportwijzer Overijssel.

Je krijgt een overzicht van het aantal unieke aanbieders per gemeente, dus niet het aantal sporten dat wordt aangeboden. Als een aanbieder in meerdere gemeenten actief is dan wordt deze in alle gemeenten meegenomen. Naast een totaaloverzicht van sport- en beweegaanbieders per gemeente zijn er ook kaarten voor verschillende leeftijdscategorieen en verschillende vormen van handicaps. De gegevens worden weergegeven in overzichtskaarten. Hieronder is een voorbeeld weergegeven:

afbeelding van de kaart van nederland verdeeld in gemeenten, waarin het sportaanbod is ingetekend. Een interactieve versie van deze kaart is te vinden op de site van RIVM

 

Sportzoekers

Je krijgt een zoekscherm te zien waarin je op basis van een aantal criteria data kunt filteren. De criteria zijn per sportzoeker verschillend. De criteria sport, doelgroep en gemeente kunnen bij iedere sportzoeker worden gehanteerd om te filteren. Bij Gehandicaptensport Nederland filter je op provincie.

Hoe kun je deze data gebruiken?

De gegevens geven inzicht in waar het aanbod beschikbaar is, voor welke leeftijdscategorie het aanbod is en voor welke beperking het aanbod geschikt is. De analyse is te gebruiken in combinatie met de analyse van de vraag en de beleidsanalyse. Op deze wijze krijg je zicht op de match tussen de vraag naar en het aanbod van passend sportaanbod en het gemeentelijk beleid. Met de resultaten kunnen gericht keuzes worden gemaakt in de (door)ontwikkeling van gemeentelijk beleid.

In de verschillende sportzoekers is ook informatie te vinden over welke sport- en beweegactiviteiten worden aangeboden. Orden de data, bijvoorbeeld in een Excellbestand dat je kunt bewerken. Je kunt ordenen op welke sport- en beweegactiviteiten per gemeente of regio worden aangeboden voor mensen met een beperking. Je kunt de locaties zichtbaar maken via Google maps.

Over

 • Uniek sporten
  Uniek sporten is een online community voor aangepast sporten, waar vraag en aanbod van gehandicaptensport samenkomen. Mensen met een beperking kunnen via Uniek sporten een geschikte sport vinden in de eigen regio.
 • Sportservice Overijssel
  Sportservice Overijssel is een provinciale sportorganisatie. Zij adviseert en ondersteunt organisaties bij de inzet van sport en bewegen.
 • Gehandicaptensport Nederland
  Gehandicaptensport Nederland is de bij de NOC*NSF aangesloten sportbond die zich richt op het bevorderen van sport- en beweegparticipatie van mensen met een handicap.
 • Harteraad
  De Harteraad is er voor iedereen met hart- en vaataandoeningen, voor hun naasten en voor zorgverleners.
 • Edwin van der Sar Foundation
  De Edwin van der Sar Foundation realiseert projecten ter ondersteuning van mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie.
 • Parkinson Vereniging
  De Parkinson Vereniging zet zich in voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. En heeft aandacht voor de rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger).