1. Landelijke indicatoren en cijfers

Een indicator geeft getalsmatige informatie die bruikbaar is voor de besturing en/of beheersing van overheidshandelen. Hier wordt een indicator in beschreven, die verschillende andere combineert.

Vitaliteitsindex sportvereniging

Doel

De vitaliteit van een sportvereniging wordt bepaald op basis van de vitaliteitsindex. Deze index van het Mulier Instituut vertelt of een vereniging nu en in de toekomst goed in staat is om zijn sport(en) aan zijn leden aan te bieden, brengt inzicht in hoe de samenwerking met andere (niet) sportorganisaties verloopt en meet hoe het op de sportvereniging is gesteld met duurzaamheid, gezondheid en normen en waarden.

Achtergrondinformatie

Maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben voor een veranderde rol voor sportverenigingen gezorgd. De vitaliteit van sportverenigingen is hiermee in het middelpunt van de belangstelling gekomen. Het Mulier Instituut heeft een vitaliteitsindex ontwikkeld. De vitaliteit wordt bepaald op basis van twee dimensies: de organisatiekracht en de maatschappelijke functie van een vereniging, waarvoor op hun beurt indicatoren gehanteerd worden. De ontwikkeling van het aantal leden (clublidmaatschap) in de tijd en de tevredenheid over het sport- en beweegaanbod zijn belangrijke indicatoren om te bepalen hoe het gesteld is met de duurzaamheid en de gezondheid van de vereniging(en).

 

Overzicht databronnen en instrumenten: vitaliteitsindex

 

Lees ook de rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor kort, bondig en overzichtelijk worden gepresenteerd. (verenigingsmonitor jaarbericht van 2017).