3. Monitoring- en evaluatieinstrumenten

Hier vind je instrumenten die je zelf kunt inzetten om informatie de situatie in jouw gemeente te monitoren en te evalueren. Dit gaat om gratis en betaalde instrumenten. Daarnaast vind je hier handvatten om verschillende soorten aanbieders in jouw locatie te vinden.

Clubmetingen (gratis)

Doel

Het doel van de clubmetingen is om verenigingen en gemeenten inzicht te geven in het functioneren op verschillende terreinen.

Achtergrondinformatie

Clubmetingen is een platform waar sportverenigingen drie vragenlijsten kunnen invullen.

De eerste twee vragenlijsten zijn de Quick scans “Basis op Orde” en “Open en Ondernemend”. De eerste Quick scan stelt verschillende vragen over hoe de basis er voor staat. De tweede Quick scan meet hoe open een club is. Nadat een vereniging een Quick scan invult, krijgen zij gelijk een score te zien ten opzicht van het landelijke gemiddelde.

De laatste vragenlijst gaat dieper in op thema’s zoals beleid, sportaanbod, accommodatie, financiën, kader en samenwerkingen. De vragen van de Clubmetingen komen uit de Sportaanbiedersmonitor.

Gemeenten kunnen een inlog krijgen voor het dashboard. Zij kunnen per vereniging de score inzien en dit vergelijken met het gemiddelde van de gemeente. Hiermee kunnen ze de verschillende verenigingen vergelijken, het gesprek aangaan met de vereniging, en eventueel beleid en ondersteuning op aanpassen. De clubmetingen zijn vrij nieuw en worden verder doorontwikkeld.

Meer informatie is verkrijgbaar bij sofie.korbee@nocnsf.nl

Ga naar Clubmetingen

 

Lokale verenigingsmonitor (betaald)

Doel

Het doel van de lokale verenigingsmonitor is om gemeenten inzicht te bieden in de stand van zaken bij de eigen verenigingen en mogelijk handreikingen te doen om het sportbeleid te verbeteren. De resultaten zijn toepasbaar voor een beleidsevaluatie en bieden een fundament voor (nieuw) sportbeleid.

Achtergrondinformatie

Sport wordt steeds vaker gezien als een middel om maatschappelijke problemen te verlichten of op te lossen. Sportverenigingen spelen daarbij op lokaal niveau een belangrijke rol of krijgen een prominente rol toegedicht. Het is voor gemeenten belangrijk om te weten hoe het met hun verenigingen is gesteld en hoe maatschappelijke betrokken deze verenigingen zijn, zodat sport binnen de gemeente haar belangrijke rol kan blijven vervullen.

In de online vragenlijst is aandacht voor de meest relevante beleidsmatige zaken op lokaal niveau: het ledenbestand, de knelpunten voor de vereniging, het beleid, de financiën, het (vrijwilligers)kader en accommodatie(s).

De kosten van een lokale verenigingsmonitor bedraagt ongeveer € 5000. Wanneer de vitaliteitsindex wordt toegevoegd komen de kosten op ongeveer €6500 (december 2017). Kleine gemeenten kunnen de kosten drukken door in regioverband gezamenlijk een verenigingsmonitor aan te vragen (Bron: Mulier Instituut).

Ga naar de lokale verenigingsmonitor voor een uitgebreidere uitleg

 

Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS)

Doel

KISS-gegevens kunnen gemeenten houvast bieden bij het te voeren sportbeleid. Met KISS kunnen namelijk voor elke gemeente de trends en kansen van sportdeelname op buurtniveau worden achterhaald, voor de bij bonden aangesloten verenigingen.

Achtergrondinformatie

KISS is een informatiesysteem voor de sport waarin de sportbonden en NOC*NSF fundamentele kengetallen met betrekking tot de sportparticipatie in Nederland verzamelen en weergeven. Tot op buurtniveau is onder andere inzichtelijk hoeveel inwoners door de jaren heen lid zijn bij sportverenigingen en/of -bonden.

De gegevens zijn niet openbaar, maar je kunt wel voor je lokale situatie een KISS-rapportage op maat laten maken. De KISS-rapportage wordt hierbij toegelicht door een expert op het gebied van het verhogen van de sportparticipatie. Een prijsindicatie voor deze rapportage op maat is €995,- (2018). KISS staat daarom ook vermeld onder het kopje ‘praktische monitoring- en evaluatie-instrumenten’.

Overzicht databronnen Sport- en beweegaanbieders | KISS

 

Inzicht lokale sport- en beweegaanbieders

Doel

Inzicht geven in zoekmogelijkheden voor verschillende soorten sportaanbieders. Er zijn verschillende bronnen die hieraan ondersteunend kunnen zijn.

Aangepast sporten

Uniek Sporten is een hulpmiddel om aanbod te vinden voor mensen met een beperking. Via volksgezondheidenzorg.info is informatie te vinden over regionale samenwerkingsverbanden aangepast sporten met contactgegevens (sport op de kaart). Hier staan ook de locaties waar sport- en beweegloketten te vinden zijn. Die bieden het programma Revalidatie, Sport en Bewegen aan aan patiënten tijdens en na het revalidatieproces. De patiënt wordt vanaf het begin van het revalidatieproces gestimuleerd om bewegen en sporten tot een vast en blijvend onderdeel van zijn/haar dagelijkse leven te maken.

Fitnessaanbieders

Er zijn in totaal 1696 fitnesscentra in Nederland (2017) volgens de Kamer van Koophandel. Hiervan zijn 547 fitnessaanbieders aangesloten bij NL Actief (32% van totaal in Nederland). Klik hier voor de zoekfunctie om beweegcentra in de gemeente te vinden die aangesloten zijn bij NL Actief.

 

Niet gevonden wat je zocht? Laat het ons weten via dit contactformulier op kenniscentrumsportenbewegen.nl, en selecteer als onderwerp ‘Monitoring en Evaluatie’.

Terug naar boven