Meer informatie

Een belangrijke voorwaarde voor het gebruik van de Beweeggids is het creëren van draagvlak binnen de organisatie. Verder kan het lezen van de handleiding, geschreven voor verschillende begeleiders, handvatten bieden om de ouderen effectief te begeleiden. Wat ook helpt is een beweegvriendelijke inrichting. In tips en tools vind je meer algemene informatie over ouderen met dementie.