Toeristische en recreatieve buitengebieden


Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom van steden en dorpen. Dit gebied kan onder andere worden benut voor natuur en recreatie. Hierbij kun je denken aan natuurgebieden als bossen, heide, duinen, stranden etc. maar ook aan overgangsgebieden tussen bebouwde kom en buitengebied (kernrandzones).

 

Meer lezen over toeristische en recreatieve buitengebieden?