Openbare groene ruimte

Openbare (groene) ruimte is een ruim begrip. Het omvat straten, pleinen en groene en blauwe ruimte waar mensen kunnen sporten, spelen en bewegen binnen de bebouwde kom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parken, plantsoenen, groenstroken, snippergroen en wadi’s, maar ook natuurspeelplekken, speelbossen, moestuinen, volkstuinen, speelvijvers, sloten en meren vallen onder deze noemer.
 

Meer lezen over de openbare groene ruimte?

Meer lezen over straten en pleinen?