Samenwerkingsstructuur - voorbeelden

De structuur van samenwerking kan op verschillende manieren vorm krijgen. Hier een aantal elementen en voorbeelden.

 • Een regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten kan bestaan uit een aantal gemeenten, de provinciale sportorganisatie, een gemeente met netwerkpartners uit bijvoorbeeld zorg en onderwijs. De betrokkenheid van de partners kan per samenwerking verschillen en is afhankelijk van de doelen en de rol van de partners.
 • Veel regionale samenwerkingsverbanden werken met een stuurgroep en uitvoeringsorganisatie.
  De samenstelling verschilt.

  • De stuurgroep wordt bijvoorbeeld gevormd door wethouders van de gemeenten, de provincie, landelijke partijen en managers van deelnemende organisaties.
  • De uitvoeringsorganisatie bestaat vaak uit een regionaal coördinator (zie hierboven) en medewerkers van de gemeenten.

Andere netwerkpartners zoals onderwijs en zorg en sport- en beweegaanbieders kunnen onderdeel uitmaken van de uitvoeringsorganisatie, of betrokken worden bij specifieke activiteiten.

 • Coördinatie is belangrijk in een regionaal samenwerkingsverband. Stel daarom bij voorkeur een coördinator voor de uitvoering aan, verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de loketfunctie van het samenwerkingsverband.
  De coördinator kan verschillende taken hebben zoals matchen van vraag en aanbod, afstemming tussen en met de netwerkpartners, ondersteunen van sport- en beweegaanbieders, aanjagen van aangepast sporten in de regio door communicatie en zichtbaarheid, fungeren als ‘linking’ pin tussen de stuurgroep en de uitvoeringsorganisatie.

Praktijkvoorbeelden

De structuur van Uniek Sporten de Peel (Zuidoost Brabant) bestaat uit een stuurgroep en een werkgroep. Van alle zes deelnemende gemeenten zit een beleidsambtenaar in de stuurgroep. Zij zijn betrokken geweest bij de opstart van de regio. Ze zijn verantwoordelijk voor het inbedden van het thema gehandicaptensport in het gemeentelijk beleid. De werkgroep bestaat uit buurtsportcoaches. Een van de buurtsportcoaches heeft een coördinerende rol.

Dit betekent afstemming met de stuurgroep, met de regiocoaches in provincie Noord Brabant en het verbinden van regionale organisaties zoals zorginstellingen. Alle buurtsportcoaches hebben lokaal een uitvoerende rol in het matchen van de vraag aan passend sportaanbod en het verbinden lokale organisaties aan de activiteiten. In de werkgroep vindt kennisuitwisseling plaats om onder andere ook regionaal te kunnen matchen.

 

Rotterdam Sport op Maat is voor de buitenwereld het servicepunt waar men terecht kan met vragen over sporten voor mensen met een beperking. Achter de schermen is er een netwerkorganisatie ingericht om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. In het netwerk zijn diverse organisaties verenigd, elk vanuit eigen kennis en expertise.

Zo werkt Revalidatiecentrum Rijndam intensief samen met de doelgroep en heeft MEE Rotterdam Rijnmond kennis van sport en het implementeren van activiteiten voor mensen met een beperking. De coördinatie is in handen van Rotterdam Sport Support.

Dit betekent dat de vragen op de juiste plek terecht komen, en ook dat de partners de activiteiten op elkaar afstemmen. De partners zijn niet altijd bij alle activiteiten betrokken. Sommige activiteiten in het jaarplan worden door een partner uitgevoerd.

Door de samenwerking staat Rotterdam Sport op Maat sterk in onderhandelingen met andere organisaties. Daarnaast wordt er van elkaar geleerd; iedereen brengt andere kennis, expertise en ervaring mee.

De samenwerkende partners zijn: Dienst Sport en Cultuur gemeente Rotterdam, Rotterdam Sport Support, MEE Rotterdam Rijnmond, Pameijer, Revalidatiecentrum Rijndam, Rotterdam Topsport, NOC*NSF en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Voorbeelden financiering

Hoe kan het samenwerkingsverband worden gefinancierd? Hier een aantal voorbeelden en tips.

 • Sportbudget deelnemende gemeenten.
 • WMO-middelen (bijvoorbeeld vanuit participatie).
 • Regeling buurtsportcoach. Je kunt bijvoorbeeld met meerdere gemeenten gezamenlijk een buurtsportcoach aangepast sporten inzetten.
 • Bedrag per inwoner (bijvoorbeeld 0,25ct) deelnemende gemeenten.
 • Fondsen, subsidie, sponsoring (wees er bewust van dat dit vaak geen structureel karakter heeft).
 •  Partners kunnen ook bijdragen door de inzet van uren.
 • Bedrijven en organisaties die lokaal en/of landelijk maatschappelijk betrokken zijn bij sport en bewegen voor mensen met een beperking.
 • Maak onderscheid tussen financiële en uitvoerende partners. Partners kunnen ook beide rollen hebben.

Lees ook de verschillende artikelen met tips en suggesties op Allesoversport.nl over regelingen, impulsen en subsidies.

Praktijkvoorbeelden

Partners, zoals zorginstellingen en het speciaal onderwijs, van regio Midden-Brabant kopen sportcoachtrajecten in. Amarant, een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking betaalt ieder jaar voor 35 trajecten. Het sportloket begeleid 35 cliënten persoonlijk met sportaanbod op maat.

 

In Alkmaar organiseert AlkmaarSport jaarlijks VakantieFUN: een programma in de zomervakantie waar kinderen die zorg nodig hebben op meerdere dagen een sportief en creatief programma hebben. AlkmaarSport werkt hierbij samen met verschillende gemeenten, waarbij WMO middelen worden ingezet. Voor deelnemers is het programma geheel kosteloos.

 

Praktische links: