Colofon

Dit stappenplan is tot stand gekomen in samenwerking met onder andere VSG, NOC*NSF, MEE Nederland en
Sportkracht 12.

Auteurs

Eindredactie

Fotografie

Inge Hondebrink, Hein Koops, Rachelle photography, Kenniscentrum Sport

Illustratie

 

Kenniscentrum Sport & Bewegen
Postbus 643
6710 BP Ede
T 0318 490 900
www.kenniscentrumsportenbewegen.nl
www.allesoversport.nl

Het Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten is een uitgave van Kenniscentrum Sport & Bewegen in opdracht van het programma Grenzeloos actief.