Stappenplan regionale samenwerking aangepast sporten

Om sport en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk te maken en de vraag naar sport- en beweegaanbod te matchen aan een passend aanbod in de buurt is krachtenbundeling van verschillende partijen nodig.

Deze samenwerking heeft een grotere kans van slagen als organisaties uit de sport, zorg en het sociale domein intensief samenwerken. Kennis over sport en bewegen en mensen met een beperking wordt gebundeld, er is meer bereik en het draagvlak is groter. Bovendien leidt goede samenwerking vaak tot een betere match van de vraag met het aanbod.

Maar hoe werken organisaties uit deze verschillende hoeken succesvol samen? Wat zijn de bouwstenen voor een succesvolle samenwerking? En wat is er nodig om de samenwerking te continueren? Verwachtingen en doelen kunnen namelijk veranderen wanneer iedereen druk is met de uitvoering, als er nieuwe organisaties betrokken worden of andere personen een bijdrage gaan leveren.

We bieden vier logische stappen inclusief tips om regionale samenwerking te organiseren, te borgen en het voor iedereen met een beperking mogelijk te maken om te sporten en bewegen.

illustratie van de bouwstenen uit het stappenplan regionale samenwerking aangepast spporten

Stappenplan voor samenwerking

Dit stappenplan is primair geschreven voor gemeenten. Het initiatief kan natuurlijk ook vanuit andere partijen komen. Lees het stappenplan dan ook op deze manier. In de verschillende stappen kom je bouwstenen voor samenwerking tegen, die van belang zijn om de samenwerking te continueren. Verder geldt dit stappenplan voor zowel nieuwe als bestaande samenwerkingsverbanden die met een nieuw initiatief beginnen.

de tekening laat een kronkelige oranje weg zien opgedeeld in 4 trajecten met een start en een finish.