Activiteiten in de uitvoering

Als centrale activiteit in het regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten staat de match van de vraag aan het aanbod. Het regionale samenwerkingsverband fungeert als de spil tussen vraag en aanbod. In het verlengde hiervan zijn diverse andere activiteiten te ontwikkelen. Welke activiteiten passend zijn is afhankelijk van de vragen van mensen met een handicap en sport- en beweegaanbieders.

Overzicht van mogelijke activiteiten:

  • Ondersteunen van de sporter bij het vinden van passend aanbod. Dit kan op verschillende manieren, binnen een range van verwijzing naar het aanbod tot aan een aantal keren met de sporter mee.
  • Het opzetten van ontbrekend aanbod bij voldoende vraag van (potentiële) sporters.
  • Het vinden van een sport- of beweegmaatje voor iemand met een beperking.
  • Het ondersteunen van de sporter bij randvoorwaardelijke criteria zoals vervoer, financiën, hulpmiddelen.
  • Het organiseren van evenementen of clinics aangepast sporten of bewegen. Sluit bijvoorbeeld aan bij een regulier evenement.
  • Het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders om het aanbod passend en toegankelijk te maken.
  • Het organiseren van activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering, zowel voor trainers als voor bestuurders.
  • PR en voorlichting.

Praktijkvoorbeelden

In Friesland is er sprake van verschillende manieren om de mogelijkheden en het aanbod voor sporten met een beperking zichtbaar te maken. Om veel aandacht te genereren zijn er twee initiatieven gestart.

  1. In 2014 zijn er zeven Friese wethouders benoemd tot ambassadeur van de gehandicaptensport. Het doel van de ambassadeurs is meer Friezen met een beperking in beweging brengen.
  2. In 2016 werd er gestart met een publiekscampagne die aansloot op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Met slogans als ‘Wat is jouw excuus?’ en ‘Ik sport, en jij?’ werd niet alleen veel aandacht in Friesland gegenereerd maar was er ook landelijke aandacht voor de campagne. Door de campagne namen veel Friezen een kijkje op de website Uniek Sporten, waar het aanbod in Friesland te vinden is.

 

Een evenement is een goede manier om sport voor mensen met een beperking in de spotlights te zetten. Zo organiseert Rotterdam Sport op Maat een speciale week met vier centrale onderdelen: de kick-off van het evenement, gedurende de hele week openbare clinics op diverse locaties, een inspiratie- en netwerkbijeenkomst voor sportverenigingen en partners en een sportdag.

 

Lees ook deze voorbeelden

Publicatie: Kracht van de buurtsportcoach
Artikel: Iedereen kan sporten in Midden Limburg
Artikel: Deze doelgroep heeft meer drempels te overwinnen
Artikel: Bouw een netwerk dat mensen helpt zelfredzaam te worden