Inclusieve beweegvriendelijke omgeving

Ben jij ontwerper van de openbare ruimte? Of werk je als professional in het sociaal domein met doelgroepen met een beperking? Fijn dat je hier bent! En dat je buiten sporten, spelen en bewegen belangrijk vindt voor álle inwoners van jouw gemeente.

De Richtlijn Toegankelijkheid van het CROW is duidelijk: ‘Een goede ingerichte openbare ruimte is toegankelijk voor elke gebruiker, zodat hij of zij zich zelfstandig kan voortbewegen zonder hulp van derden’. Maar is toegankelijkheid alleen genoeg? Een inclusieve beweegvriendelijke openbare ruimte betekent ook meedoen bij planning en ontwerp en buiten dúrven bewegen.
Daarom streven wij naar:

  • Een buitenruimte die toegankelijk is voor alle inwoners.
  • Een buitenruimte die alle inwoners stimuleert tot bewegen, buitenspelen en sporten.
  • Een buitenruimte die tot stand komt door alle inwoners te betrekken bij het ontwerp ervan.

Waar lopen zij tegenaan?

Als ontwerper van de buitenruimte wil je het voor mensen makkelijk en aantrekkelijk maken om buiten te bewegen. Maar even een boodschap doen, sporten of bewegen in het park, of een uitje naar bos of strand is allesbehalve makkelijk voor mensen met een beperking. Zij moeten eerst allerhande obstakels overwinnen, van losse stoeptegels, tot geparkeerde fietsen.

En ook innovatieve ontwerpconcepten zoals shared spaces vergroten soms weliswaar de veiligheid voor de doorsnee gebruiker, maar zijn juist mínder toegankelijk voor mensen met een beperking.


Wat kun je eraan doen?

Als ontwerper kun je met kleine ingrepen buiten bewegen in jouw gemeente een stuk inclusiever maken! Denk aan oplossingen als geleidelijnen tussen ov-haltes en populaire locaties, stoepen met voldoende ruimte en hellingen voor rolstoelen, rateltikkers bij oversteekplaatsen, invalidenparkeerplaatsen en verharde paden in het bos en bewegwijzering met voldoende verlichting en contrast.

Als professional in het sociaal domein vind je tips en voorbeelden om deze groepen te stimuleren om de buitenruimte ook te kunnen en durven gebruiken.


In gesprek over prioriteiten

De tips in deze tool maken bewegen voor jouw inwoners met een beperking een stuk makkelijker. Maar ze zijn soms in conflict met andere initiatieven om de wijk op te fleuren, of verbeteren. Denk aan een regenboog oversteekplaats: mooi en sympathiek, maar voor dementerenden slecht herkenbaar. Of denk aan Shared Spaces: daar moet juist het gebrek aan regels de veiligheid vergroten. Maar inwoners met een visuele beperking weten soms niet meer waar ze naartoe moeten. Het is dus belangrijk met elkaar de ontwerpkeuzes op een specifieke locatie goed af te wegen.

Naar de Leeswijzer