6.1 Effecten van ontspanning

45% van de Nederlandse beroepsbevolking kampt met angst- of depressieklachten. Dit geeft aan dat mentale gezondheid de nodige aandacht vraagt. Goed slapen en voldoende ontspanning hebben een positief effect op mentale gezondheid. Zo kun je beter omgaan met stressvolle situaties en heb je meer energie wanneer je lekker in je vel zit. Aan de andere kant hebben factoren als stress en een hoge werkdruk een negatief effect op je mentale gezondheid. 

 

Werkgerelateerde effecten

Mentale gezondheidsproblemen kunnen leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. De meest voorkomende mentale problemen zijn onder andere stress, overspanning en burn-out, angst en depressie. Hierbij geeft 29% van de werkende Nederlanders aan zeer vermoeid te zijn en 14% kampt met verschijnselen van een burn-out. Het verlies aan productiviteit door verzuim is 11,5 miljard euro. Aan de andere kant kunnen mentaal fitte medewerkers veel opleveren: 

  • Gelukkige medewerkers (gezond en vitaal) zijn 15% tot 20% productiever dan minder gelukkige werknemers;
  • Een daling van het ziekteverzuim met 1% levert een organisatie met 100 fulltime krachten jaarlijks 40.000 euro op. 

 

Anderzijds heeft ook werk invloed op de mentale gezondheid. Zo kunnen de structuur van werk en contacten daarbinnen bijdragen aan zingeving. Daarmee heeft het een positief effect op mentale gezondheid.


→ Ga verder naar ‘6.2 Tips & tools voor ontspanning’