2. Bewegen

Voor velen is het misschien wel bekend dat langdurig zitten nadelige gezondheidseffecten heeft. Bewegen is daarentegen juist goed is voor de gezondheid. Wat zijn precies de risico’s van veel zitten? En wetende dat je medewerkers veel zitten, wat kun je doen om meer beweging in de (werk)dag te brengen?


Binnen het thema bewegen worden de volgende onderdelen behandeld: