7. Gedragsverandering

Veel mensen besteden een groot deel van een gemiddelde doordeweekse dag aan hun werk. Daarmee is dit een interessante setting om de vitaliteit en gezondheid van mensen te vergroten. Gezonder eten, meer bewegen, minder zitten, stoppen met roken: het draagt allemaal bij aan vitaliteit. Maar hoe vergroot je de kans dat mensen hun gedrag gaan veranderen?

Het helpt als je weet welke onbewuste processen het menselijk gedrag beïnvloeden en hoe je hierop in kunt spelen. Een groot gedeelte van ons gedrag tijdens werktijd is namelijk gewoontegedrag waar we niet bewust bij nadenken. Het onbewuste deel van ons brein maakt het ons een stuk gemakkelijker, het bespaart namelijk energie: we hoeven niet na te denken over gewoontegedrag. Maar het heeft ook een keerzijde. Het komt weleens voor dat we niet kiezen voor de beste optie, op de lange termijn. Zo blijven we zitten op de bureaustoel die er toch al staat en roken we nog een sigaretje in de pauze ‘omdat we dat altijd doen’.

Natuurlijk hebben we zelf wel invloed op ons gedrag. Zelfs een hardnekkige gewoonte kunnen we veranderen, als we dat echt willen. Zowel via het onbewuste systeem als via het systeem dat weloverwogen en bewuste beslissingen neemt. Het vraagt de nodige energie om dingen bewust anders te doen dan we gewend zijn. Bovendien duurt het vaak even voordat nieuwe gedrag een automatisme wordt. Weken, maanden en soms zelfs jaren.


→ Ga verder naar ‘7.1 Stappen naar verandering in gedrag’