BRAVO-kompas

Een vitaal bedrijf met gezonde medewerkers loont. Vitale medewerkers hebben namelijk een hogere productiviteit en minder verzuim. Investeren in vitaliteit op de werkvloer en daarmee duurzame inzetbaarheid, laat daarnaast zien dat je het belangrijk vindt dat medewerkers goed in hun vel zitten. Aandacht voor voldoende beweging, minder roken en alcohol drinken, gezonde voeding en voldoende ontspanning is daarbij van belang. Deze thema’s samen vormen de BRAVO-factoren. Het BRAVO-kompas geeft informatie over alle vijf de thema’s, inclusief tips om hierop in te zetten. Specifieke tips per thema en daarnaast gaat het laatste hoofdstuk wat uitgebreider in op gedragsverandering.


Aan de slag!

  1. Belang van vitaliteit: de 5 BRAVO-thema’s
  2. Bewegen
  3. Roken
  4. Alcohol & drugs
  5. Voeding
  6. Ontspanning
  7. Gedragsverandering
  8. Meer informatie en contact