1.1 De 5 BRAVO-thema's

Het is van belang alle BRAVO-thema’s voldoende aandacht te geven. Dat wil echter niet zeggen dat je ze alle vijf tegelijk aan moet pakken. De manier om aan de slag te gaan met vitaliteit verschilt per bedrijf. Het is afhankelijk van het type werk, de cultuur en de behoefte van de medewerkers. Start daarom met het inventariseren van de behoefte bij je medewerkers en begin bijvoorbeeld met één of twee thema’s die het best aansluiten: 

Heb je besloten op welke thema‘s je in gaat zetten? Ga dan aan de slag met de concrete tips van de betreffende thema’s en verdiep je in de informatie over gedragsverandering om te achterhalen hoe je de kans vergroot dat jouw werknemers hun gedrag gaan aanpassen.

Benieuwd hoeveel aandacht er binnen jouw bedrijf is voor vitaliteit of waar jouw medewerkers behoefte aan hebben? Doe dan de scans van Vitaal Bedrijf. Het programma Vitaal Bedrijf is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland en wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


→ Ga verder naar ‘2. Bewegen’