5. Ontspanning

Het voorkomen van stress en ziekteverzuim als gevolg van stress is tegenwoordig een belangrijk onderwerp. 31% van het werkgerelateerde verzuim is te wijten aan werkdruk of werkstress. Stresspreventie op het werk heeft aandacht voor de ‘fit’ tussen persoon, taak en omgeving.

Belang

Er zijn verschillende redenen voor het aanpakken van werkdruk, stress en andere psychosociale risico’s:

  • Het voorkomen van psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen, zoals burn-out, depressie, hart- en vaatziekten;
  • Het is volgens de arbeidsomstandighedenwet verplicht: “De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting’ .
  • Goed werkgeverschap:”Ik vind dat het mijn plicht is als goed werkgever, om alles te doen dat in mijn mogelijkheden ligt om te voorkomen dat mijn medewerkers stressklachten krijgen van hun werk”.
  • Kosten voor de organisatie: werkstress en werkdruk zijn onder andere gerelateerd aan een hoger ziekteverzuimpercentage, slechtere bedrijfsprestaties en arbeidsongevallen.

Zie ook de Factsheet van TNO met cijfers over stress op het werk.