1. Bewegen

Door te bewegen voelen medewerkers zich fitter, herstellen ze eerder van kwaaltjes en kunnen ze het werk fysiek en mentaal beter aan, met minder uitval tot gevolg. Bewegen draagt dus bij aan vitale werknemers en daarmee aan een vitaal bedrijf.

Belang

Het verband tussen bewegen en vitaliteit is sterk. Na roken is te weinig bewegen de grootste risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Te weinig beweging leidt tot klachten aan het bewegingsapparaat en tot een vergroot risico op obesitas.

Naast verzuim, zijn er andere redenen om bewegen via het werk te stimuleren. Samen bewegen en sporten kan een positief effect hebben op de communicatie en samenwerking in uw organisatie: medewerkers komen op een andere manier met elkaar in contact. Directie en managers die meedoen aan beweegactiviteiten geven het goede voorbeeld en vergroten het animo.

Bewegen is verder een aansprekend en aantrekkelijk thema om mee te beginnen binnen uw organisatie: het is concreet, zichtbaar en positief (van dit leefstijlthema mag je altijd meer!). Dit geldt ook voor externen, uw klanten, relaties en toekomstige werknemers: u profileert uw organisatie als ‘sportief’ bedrijf dat aan de vitaliteit van medewerkers werkt.

Er is een breed aanbod van activiteiten beschikbaar om snel en laagdrempelig bij te dragen aan meer bewegen via het werk. Voor een aantal van deze activiteiten kan de Werkkostenregeling ingezet worden zoals voor: fietsen naar het werk en bedrijfsfitness.