De negen stappen naar een beweegvriendelijke omgeving

Welkom bij de e-learning ‘De negen stappen naar een beweegvriendelijke omgeving’. Deze e-learning is in eerste instantie opgesteld voor professionals binnen gemeenten en sportservice organisaties en in tweede instantie voor GGD’en, scholen en anderen om beleid op te stellen voor een beweegvriendelijke omgeving.

We onderscheiden in het proces drie fases om te komen tot een beweegvriendelijke omgeving met elk hun eigen stappen: bedenken, verwezenlijken en opvolgen.

Fase 1: Bedenken
Stap 1: Agenderen
Stap 2: Visie vormen
Stap 3: Analyseren
Stap 4: Doelen stellen

Fase 2: Verwezenlijken
Stap 5: Organiseren
Stap 6: Planvorming
Stap 7: Realiseren

Fase 3: Opvolgen
Stap 8: Monitoren en evalueren
Stap 9: Borgen en verankeren

verder